• Mistrz Bielawskiej Kuźni Talentów

    • Opis projektu oraz regulamin:

                      

                      

     W dniach 02 -11.08.2022 grupa 12 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie, naszej szkoły uczestniczyła w szkoleniu językowym zrealizowanym w ramach programu Erasmus+, szkolnego projektu pn. "Mistrz Bielawskiej Kuźni Talentów" na Malcie.

     Udział w projekt zapewnił nauczycielom naszej szkoły aktywne uczestnictwo w szkoleniu językowym i metodycznym oraz kulturowym podczas mobilności zagranicznej na Malcie.

     Głównym celem naszego projektu jest polepszenie jakości pracy szkoły i nadanie jej wymiaru europejskiego, poprzez zdobycie nowych kwalifikacji przez reprezentantów naszego grona pedagogicznego, kadry zarządzającej i pracowników administracji.

     Dzięki mobilności zagranicznej zwiększył się potencjał naszej kadry w zakresie:

     • podniesienia umiejętności językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim w pracy zawodowej i we współpracy międzynarodowej;
     • wykorzystania nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych metod nauczania w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i uczniów;
     • zdobycia nowych umiejętności komunikacyjnych niezbędnych w środowisku międzynarodowym;
     • inspirowania uczniów do podnoszenia swoich kompetencji poprzez osobisty przykład nauczycieli zwiększających swój potencjał osobisty i zawodowy.

     Podczas zajęć doskonaliliśmy nasze kompetencje językowe i aktywnie uczestniczyliśmy w warsztatach tematykach projektu, m.in.: 1. Creative Teaching 2. Cultural Learning and Diversity in the Classroom 3. English Language Development 4. Tools for Modern Teaching. Blended and Online Learning 5. Young People and Their Mental Health - oczywiście wszystkie prowadzone były w języku angielskim!

      

     Pobyt na Malcie był dla naszego grona również wspaniałą okazją do poznania kultury maltańskiej, zabytków i odrobiny historii tego zróżnicowanego kulturowo kraju.

      

     W programie naszego pobytu nie zabrakło także nuty wakacyjnego odpoczynku i cudownego obcowania z atrakcjami geograficznymi Malty. Dziedzictwo kulturowe kraju maltańskiego umożliwiło każdemu z nas eksplorowanie ciekawych zakątków tego mocno zróżnicowanego kraju.

     Zapraszamy do fotorelacji!